การเมืองว่าด้วยคลิป: พื้นที่ส่วนตัว/สาธารณะ [Clip Kino, 2553]

2011.01.28 08:18

บันทึกจากการเสวนาเรื่องสภาวะและเสรีภาพของสื่อออนไลน์ ก่อนการดูคลิปวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตร่วมกัน ในงาน Clip Kino Bangkok: Talk and Screening เสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2553 16:30-18:00 น. ณ The Reading Room สีลม 19

ร่วมเสวนาโดย ปราบต์ บุญปาน (มติชนออนไลน์), มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ (สาขาวิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย), และ วันรัก สุวรรณวัฒนา (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ดำเนินรายการโดย ทวีพร คุ้มเมธา (เครือข่ายพลเมืองเน็ต)

จัดโดยคลิปคิโนะและเครือข่ายพลเมืองเน็ต ส่วนหนึ่งของงานเน็ตติเซ่นมาราธอน สนับสนุนโดยมูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์

บันทึกการเสวนาโดย อนรรฆ พิทักษ์ธานิน

Download (PDF, 63KB)

Tags: