การหมิ่นประมาทหมายถึงอะไร: หลักการของเสรีภาพในการแสดงออกและการคุ้มครองชื่อเสียง [Article 19]

2009.08.02 17:59

เอกสารชุดมาตรฐานการปฎิบัติสากล โดย อาร์ติเคิล 19
เผยแพร่ ก.ค. 2543
แปลจาก www.article19.org/pdfs/standards/definingdefamation.pdf

Download (PDF, 220KB)

Tags: ,