ความเคลื่อนไหว

[9 Dec] Thailand Internet Liberty 2010 report + National Security: the WikiLeaks case

2010.12.07

Invitation to a press conference “Internet Liberty 2010” & debate on “National Security VS. Cyber Liberty: From WikiLeaks to Thai cases” Hosted by Thai Netizen Network Supported by Heinrich Böll Stiftung (HBS)

[9 ธ.ค.] รายงาน “เสรีภาพอินเทอร์เน็ตประเทศไทย” + ความมั่นคงของรัฐ: กรณีวิกิลีกส์

2010.12.07

แถลงข่าวสรุปสถานการณ์เสรีภาพอินเทอร์เน็ตประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2553 และการอภิปรายสถานการณ์สากลกรณีวิกิลีคส์

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ‘ฮีโร่หรือผู้ร้าย’ วงการอินเทอร์เน็ตไทย?

2010.11.27

นานาทรรศนะจากนักวิชาการหลายแขนงและผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับสื่ออินเทอร์เน็ตในฐานะพื้นที่ทางการเมือง การกำกับดูแล และปัญหาจากการบังคับใช้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

[28-29 พ.ย.] คุยกับสถาปนิก “คนกับพื้นที่” และ เวทีพัฒนาคำถาม “ออนไลน์ศึกษา” #nm10

2010.11.23

อาทิตย์ 28 พ.ย. คุยกับสถาปนิก เรื่อง “คนกับพื้นที่” (เบญจมาส วินิจจะกุล และ ดวงฤทธิ์ บุนนาค) @ ร้านก็องดิด จันทร์ 29 พ.ย. เวทีวิชาการ "ออนไลน์ศึกษา" @ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ท่าพระจันทร์

ปลุกหน้าที่พลเมือง สอดส่องภาครัฐปิดกั้นเว็บให้โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้

2010.11.19

ดร.พิรงรอง ฉะกรอบความคิดในการกำกับดูแลการใช้อินเทอร์เน็ตในบ้านเรา ทั้งเก่า-ล้าสมัย ย้ำต้องทำความเข้าใจ สื่ออินเทอร์เน็ตไม่ใช่ นสพ. จึงมีการกระจาย มีความเป็นพลวัตรสูง ไม่สามารถจะปิดได้

วงเสวนา “การเมืองเรื่องอินเตอร์เน็ตและภาระของตัวกลาง” ฟันธง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ คลุมเครือ!

2010.11.19

เวทีเสวนา "การเมืองเรื่องอินเตอร์เน็ตและภาระของตัวกลาง" จัดโดย เครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network) เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่า คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีสาระสำคัญน่าสนใจ ดังนี้

[24 พ.ย.] เวทีสาธารณะ “มุมมองเพศภาวะกับสื่อใหม่” #genderIT

2010.11.18 2 comments

เครือข่ายพลเมืองเน็ต ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาสาธารณะ “มุมมองเพศภาวะกับสื่อใหม่” วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13:00 – 16:30 ห้องประชุม Dipak C. Jain ศศนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อินเทอร์เน็ตกับการเมือง: ผ่านมุมมอง “พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ – สาวตรี สุขศรี”

2010.11.18

ความเคลื่อนไหวในวงการอินเตอร์เน็ตนั้น แน่นอนว่าย่อมเกิดทั้งผลดี ผลเสีย หรือมีทั้งประโยชน์และโทษต่อสังคม ประชาชน โดยเฉพาะการเมืองที่ถูกนำมาเป็นเครื่องมือ ซึ่งได้ตอกย้ำความสำคัญของสื่อพลเมืองมากยิ่งขึ้น และจากเวทีการสัมนา "การเมืองเรื่องอินเตอร์เน็ตและภาระของตัวกลาง" ซึ่งจัดโดย เครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network) ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ และศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษจิกายน 53 ก็ได้นำเสนอประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการสื่อสารบนอินเตอร์เน็ต และหัวข้อที่น่าสนใจที่หยิบมานำเสนอก็คือ "พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กับการเมืองเรื่องอินเตอร์เน็ต"

[17 Nov] Public Seminar: “Internet Politics and Intermediary Liability”

2010.11.10

Thai Netizen Network, Department of Government, Faculty of Political Sciences, and Media Policy Center, Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University cordially invite you to a public seminar “Internet Politics and Intermediary Liability”

[17 พ.ย.] สัมมนา “การเมืองเรื่องอินเทอร์เน็ตและภาระของตัวกลาง”

2010.11.10

เครือข่ายพลเมืองเน็ต ร่วมกับ ภาควิชาปกครอง คณะรัฐศาสตร์ และ ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาสาธารณะ “การเมืองเรื่องอินเทอร์เน็ตและภาระของตัวกลาง”