ความเคลื่อนไหว

แนะนำหน่วยงานใหม่: สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)

2011.07.13

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้จัดตั้งองค์กรแห่งใหม่ขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะเฉพาะ ซึ้่งแน่นอนว่าจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการเข้าถึงบริการของรัฐ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ วันนี้เลยจะขอแนะนำหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งก็คือ “สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิสก์”

สลาวอย ชิเช็ก: มารยาทดีในยุควิกิลีกส์

2011.07.05

"มารยาทดีในยุควิกิลีกส์" สฤณี อาชวานันทกุล แปลจาก “Good Manners in the Age of WikiLeaks” โดย Slavoj Žižek. ตีพิมพ์ครั้งแรกใน London Review of Books, 20 มกราคม 2554

พลเมืองเน็ตถามนโยบายสิทธิอินเทอร์เน็ตกับพรรคการเมือง

2011.06.28

แถลงการณ์เครือข่ายพลเมืองเน็ต: ขอเรียกร้องให้พรรคการเมืองแถลงนโยบายเรื่อง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และสิทธิเสรีภาพประชาชนไทย -- ในโอกาสการเลือกตั้งทั่วไป 2554

[28 มิ.ย.] แถลงข่าวถามนโยบายอินเทอร์เน็ตพรรคการเมือง – เปิดตัวโครงการ “ร่างพ.ร.บ.คอมฯ ฉบับประชาชน”

2011.06.23

เครือข่ายพลเมืองเน็ต แถลงข่าว เรียกร้องพรรคการเมืองแถลงนโยบายการแก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และ เปิดตัวการจัดทำ ร่าง “พ.ร.บ.คอมฯ ฉบับประชาชน” ในวาระการเลือกตั้ง เครือข่ายพลเมืองเน็ตจะแถลงข่าวเรียกร้องให้แต่ละพรรคการเมืองเปิดนโยบายการแก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ว่าจะให้เสรีภาพหรือลิดรอนสิทธิ และ นโยบายเสรีภาพอินเทอร์เน็ต ว่าจะบล็อคเว็บและจับกุมสื่อออนไลน์มากขึ้นน้อยลงอย่างไร

[27 Jun] เวทีอภิปรายก่อนการประชุม OECD: “To Regulate or Not to Regulate the Internet, That’s The Question” — LIVE Online

2011.06.23

เวทีอภิปรายการกำกับอินเทอร์เน็ต ก่อนการประชุม OECD เรื่องเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ต -- Live Web Symposium Monday June 27 Noon North America EST

ประชาสังคมอาเซียน: หยุด “คิด” ก่อนเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ต

2011.06.22

ในโอกาสการประชุมอินเทอร์เน็ตภิบาลระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี 2011 ที่สิงคโปร์ ภาคประชาสังคมในอาเซียน แสดงความเป็นห่วงต่อการควบคุมอินเทอร์เน็ตและการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์ พร้อมกับย้ำว่าการเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตนั้น จะต้องเป็นไปตามข้อแนะนำของผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติ ที่ได้เสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

Internet Rights are Human Rights: Reflections from Thailand

2011.06.18

Reflections to the side-event, “Internet Rights are Human Rights,” co-hosted by Association for Progressive Communications and Swedish Ministry of Foreign Affairs at the Human Rights Council’s 17th session. Friday June 3rd, 13:00-15:00, room XXV, Palais des Nations, Geneva.

Thai Election Commission urged to facilitate discussion on Internet

2011.06.16

BANGKOK, June 16 (Xinhua) -- Thailand's Election Commission (EC) should facilitate and protect citizen's discussion regarding the upcoming national election on the Internet, and not obstruct it, Thai media activists said on Thursday.

กลไกการกำกับดูแล: โค้ดสร้างค่านิยม ค่านิยมสร้างโค้ด

2011.06.14

ตอนที่ 5 ของคอลัมน์ “ความจริงจากโลกเสมือน” โดย สฤณี อาชวานันทกุล (พฤษภาคม 2554) วันนี้จะมาว่ากันเรื่อง “โค้ด” – โค้ดคอมพิวเตอร์ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของโปรแกรม เว็บไซต์ และทุกสิ่งทุกอย่างในโลกดิจิตอล แต่เราไม่ค่อยนึกถึงมันเพราะเรามองไม่เห็น หรือถ้าเห็นก็ไม่ค่อยได้ไตร่ตรอง

[15 มิ.ย.] เสวนา “เปิดนโยบาย ICT ว่าที่รัฐบาลใหม่”

2011.06.09

ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ เครือข่ายพลเมืองเน็ต เชิญตัวแทนสองพรรคการเมืองใหญ่ แสดงวิสัยทัศน์นโยบายไอซีที และร่วมแลกเปลี่ยนกับภาคส่วนต่าง ๆ