ความเคลื่อนไหว

Cyber Strain: ความตึงเครียดบนสังคมไซเบอร์

2016.08.22

ผลกระทบจากความตึงเครียดของผู้คนในสังคมจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ จากการสังเกตพฤติกรรมและสภาพของสังคมไทยในปัจจุบัน ศึกษาประกอบกับทฤษฎีการกระทำความผิดในทางอาชญาวิทยา ตั้งประเด็นเชิญชวนให้แลกเปลี่ยนถกเถียง ร่วมกันขบคิดหาแนวทางที่เหมาะสม เพื่อนำไปสู่การใช้อินเทอร์เน็ตในทางสร้างสรรค์ต่อไป

“ข้อมูลเท็จ” การฟ้องหมิ่นประมาท กับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550

2016.06.18 1 comment

พัฒนาการของนิยาม "ข้อมูลเท็จ" ตามมาตรา 14 ในพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550 กับการนำไปใช้ฟ้องหมิ่นประมาท โดย จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน นักวิชาการกฎหมายไซเบอร์
เมื่อรัฐอยากมี “สิทธิที่จะถูกลืม”: กูเกิลกับความพยายามของรัฐในการขอให้ “ลบ” ข้อมูล

เมื่อรัฐอยากมี “สิทธิที่จะถูกลืม”: กูเกิลกับความพยายามของรัฐในการขอให้ “ลบ” ข้อมูล

2016.02.22

หากพลเมืองสามารถเรียกร้องให้ผู้ให้บริการลบข้อมูลที่ส่งผลกระทบกับตัวเอง บนฐานของ "สิทธิที่จะถูกลืม" ได้ แล้วรัฐสามารถที่จะมีสิทธิอย่างเดียวกันเพื่อทำการ "ลบ" ข้อมูลที่รัฐมองว่าส่งผลกระทบกับตัวรัฐหรือรัฐบาลได้หรือไม่?

ย้อนเหตุการณ์ “สอดแนมการสื่อสาร” ปี 2558 และแนวโน้มความเป็นส่วนตัวออนไลน์ปี 2559

2016.02.19

มองย้อนเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับการสอดแนมในอดีตที่ผ่านมา 3 เหตุการณ์ “สอดแนม ไลน์” “แฮกกิ้งทีม” และ “ซิงเกิลเกตเวย์” กับผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลในการสื่อสาร (บทความโดย คณาธิป ทองรวีวงศ์)

ปรากฏการณ์ “ตุ๊กตาลูกเทพ” : ในมุมมอง “สิทธิส่วนบุคคล” และ “Online hate speech”

2016.02.19

"ปรากฏการณ์ตุ๊กตาลูกเทพ” กับเส้นแบ่งระหว่าง Free speech/ Hate speech และเสรีภาพการสื่อสารในโลกออนไลน์ (บทความโดย คณาธิป ทองรวีวงศ์)

Cybersex : เมื่อเรื่องเพศก้าวข้ามพรมแดน

2015.12.27

Cybersex อาจไม่ใช่สิ่งใหม่อะไร มนุษย์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการและจินตนาการทางเพศของตนมานานแล้ว แต่สิ่งที่ทำให้อินเทอร์เน็ตต่างจากเทคโนโลยีสื่อสารอื่นๆที่มนุษย์ใช้ในเรื่องเพศ คือ ลักษณะเฉพาะที่อินเทอร์เน็ตให้กับผู้ใช้: บทความโดย จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน