คณะทำงาน

ทวีพร คุ้มเมธา @isAMare

พวงชมพู รามเมือง

Pichate Yingkiattikun พิเชฐ ยิ่งเกียรติคุณ @chatechenko สนใจในวัฒนธรรม พลวัตทางสังคม ที่อินเทอร์เน็ตเป็นตัวขับเคลื่อน เชื่อว่าความเป็นดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนยุค “Digital Natives” หรือเกิดหลังทศวรรษ 1980 อย่างปฏิเสธไม่ได้ เสรีภาพอินเทอร์เน็ต ซึ่งอยู่บนหลักการเดียวกับเสรีภาพในการแสดงออก จึงเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ เช่นเดียวกับที่มันเป็นรากฐานของประชาธิปไตย

Wasumol Boonyakiat วสุมล บุณยเกียรติ @paeguay ทำงานครั้งแรกในสถาบันวิจัยของรัฐ ด้วยอยากรู้ว่าโลกการทำงานเป็นอย่างไร ได้คำตอบแล้วก็กลับมาเป็นนักเรียน (ในระบบ) อีกครั้ง เรียนวิชาเป็ดๆ เพื่อจบแล้วจะได้กลายเป็นซูเปอร์เป็ด สนุกสนานกับการสังเกตสิ่งต่างๆ ปฏิกริยาของคนรอบตัว สนใจอิทธิพลระหว่างโลกออนไลน์กับออฟไลน์ว่าจะมีผลต่อกันมากน้อยขนาดไหน ขอบเส้นระหว่างสองโลกจะเลือนหายไป ณ จุดใด หรือในสภาวะใด ถนัดงานจัดการระบบ คิดว่าคล้ายๆ งานแม่บ้าน มีความสุขที่ได้ฟังผู้คนปะทะสังสรรค์ความคิด

Arthit Suriyawongkul อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล @bact ร่วมงานตั้งแต่ยังเรียนไม่จบในบริษัทที่เสนอว่า “เครือข่ายคือคอมพิวเตอร์” ปรับซอฟต์แวร์เช่น ‘ปลาดาวออฟฟิศ’ ให้พูดจาภาษาไทย ชีวิตที่เหลือเข้าออกมหาลัย ทั้งในบทนักวิจัย ครู และนักเรียน เคยทำระบบย่อความและระบบจัดการเอกสารทางคลีนิคในภาษาที่พูดไม่เป็น ชอบเดินไปในที่ต่างๆ บนถนนและบนเน็ต นอกจากงานนโยบายและสิทธิเสรีภาพที่เครือข่ายพลเมืองเน็ต ก็ช่วยเพื่อนทำงานไอซีทีเพื่อการพัฒนา อบรมนักข่าวพลเมือง ทำอะไรสนุกๆ กับกลุ่มศิลปินสื่อผสม

%d bloggers like this: