เว็บไซต์ของ Independent Press Standards Organisation (IPSO) ipso.co.uk

2017.02.19 22:52

เว็บไซต์ของ Independent Press Standards Organisation (IPSO) ipso.co.uk องค์กรกำกับกันเองของสื่อ ที่มาแทนที่ Press Complaints Commission (PCC)

เว็บไซต์ของ Independent Press Standards Organisation (IPSO) ipso.co.uk องค์กรกำกับกันเองของสื่อ ที่มาแทนที่ Press Complaints Commission (PCC)