การเรียกดูหน้าเว็บผ่าน HTTPS เนื่องจากถูกเข้ารหัสลับ ทาง ISP ไม่รู้ url เต็ม จึงเทียบกับบัญชีดำไม่ได้

2016.12.13 12:35

การเรียกดูหน้าเว็บผ่าน HTTPS เนื่องจากถูกเข้ารหัสลับ ทาง ISP ไม่รู้ url เต็ม จึงเทียบกับบัญชีดำไม่ได้