การเรียกดูเว็บ เมื่อ ISP พบว่าหน้าที่เรียกอยู่ในบัญชีดำ ปฏิเสธไม่ให้ดู

2016.12.13 12:35

การเรียกดูเว็บ เมื่อ ISP พบว่าหน้าที่เรียกอยู่ในบัญชีดำ ปฏิเสธไม่ให้ดู