เมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงไอซีที ในงานสัมมนา “ทิศทางโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมไทย หลังการปฏิรูปเศรษฐกิจดิจิทัล”

2015.02.14 18:10

เมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงไอซีที ในงานสัมมนา