ปลัดไอซีทีเผย อาจผ่อนผันกฎหมายดิจิทัลให้บริษัทต่างชาติ ห่วงกองทุนทิ้งคนพิการ

2015.02.14 18:16

ปลัดไอซีทีเผย อาจผ่อนผันบางมาตราในร่างกฎหมายชุดเศรษฐกิจดิจิทัลให้บริษัทต่างชาติ ตามที่เอกชนร้องขอมา​ ระบุส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการที่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสจะได้รับผลกระทบจากการที่กองทุนกทปส.จะถูกยุบตามร่างพ.ร.บ.กสทช.ฉบับใหม่

เมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงไอซีที ในงานสัมมนา

เมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงไอซีที ในงานสัมมนา “ทิศทางโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมไทย หลังการปฏิรูปเศรษฐกิจดิจิทัล”

13 ก.พ. 2558 — เมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหลังงานสัมมนา “ทิศทางโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมไทย หลังการปฏิรูปเศรษฐกิจดิจิทัล” ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย​ ว่า​การเดินหน้าเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยอาจผ่อนปรนกฎหมายบางฉบับบางมาตราสำหรับบริษัทต่างชาติบางประเทศที่อยากเข้ามาลงทุน ตามที่บริษัทเอกชนทั้งไทยและต่างชาติขอมา เนื่องจากเอกชนยังไม่สบายใจกับร่างกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลบางฉบับ อาทิ ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ ที่บังคับให้มีการเก็บข้อมูลจราจรของผู้ใช้เพิ่ม หรือการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบข้อมูลของเอกชนได้

“ถ้าเราตรวจสอบเขาหมดตามกฎหมายของเรา เขาไม่กล้ามา เขาไม่กล้าเอาคอนเทนต์มาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ในเมืองไทย เพราะกฎหมายเราตรวจได้

“เอกชนเขาขอมา ไม่อย่างนั้นใครจะกล้ามาลงทุนเอาข้อมูลมาให้คนไทยใช้ [ในประเทศ] โดยไม่ต้องออกเกตเวย์ไปต่างประเทศล่ะ”

เมธินียังได้กล่าวในเวทีสัมมนาด้วยว่า หากจะต้องมีการตรวจสอบเพื่อป้องกันภัยรุกรานทางไซเบอร์ ก็ต้องทำโดยไม่ให้ละเมิดความเป็นส่วนตัว และกฎหมายดิจิทัลต้องมีความเป็นสากล

“ลองนึกภาพการเดินผ่านเกตสนามบิน ถ้าทุกประเทศเป็นห่วงเรื่องภัยอีโบลาหรือผู้ก่อการร้าย ก็เลยตรวจกระเป๋าทุกใบ​ สแกนทุกคน ก็คงไม่มีนักท่องเที่ยวที่ไหนอยากผ่านมาประเทศเรา คงรู้สึกไม่ปลอดอย่างยิ่งที่จะมาประเทศเรา แต่ถามว่าถ้าไม่ตรวจเลยได้ไหม ก็เป็นไปไม่ได้ แต่ตรวจยังไงที่ไม่ให้ถูกละเมิด ถูกรุกราน ถูกละเมิดความเป็นส่วนตัว ความไม่สะดวก ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอยู่ในมิติที่สากลยอมรับได้ ไม่ใช่มิติประเทศไทยประเทศเดียว เพราะขณะนี้เราคบค้าสมาคมกับคนทั่วโลกทุกวัน”

ซึ่งการผ่อนปรนกฎหมายให้กับต่างชาติจะเป็นไปในลักษณะใดนั้น ยังอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือกัน แต่เบื้องต้นได้มองแบบอย่างของสำนักงาน​คณะกรรมการ​ส่งเสริม​การลงทุน​ (บีโอไอ) ไว้ โดยกระทรวงไอซีทีอยากขับเคลื่อนให้เป็นนโยบายและมีการนำไปปฏิบัติจริง ซึ่งผู้เสนอจะต้องเป็นกระทรวงไอซีที

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า นโยบายดังกล่าวจะทำให้เกิดปัญหาสองมาตรฐาน และจะทำให้ผู้ประกอบการไทยเสียเปรียบบริษัทต่างชาติหรือไม่ เพราะบริษัทต่างชาติอาจไม่จำเป็นต้องทำตามกฎหมายบางมาตรา ซึ่งถูกมองว่าเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ ขณะที่ผู้ประกอบการไทยต้องทำตามกฎหมายทั้งหมด เมธินีตอบว่า เรื่องนี้ตนจะรับไปพิจารณา และอยากให้สาธารณชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อห่วงใยเพิ่มเติมมายังรัฐบาลด้วย

ไม่เห็นด้วยยุบกองทุนกทปส.กระทบคนด้อยโอกาส

สำหรับเรื่องการยุบกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ตามร่างพ.ร.บ.กสทช.ฉบับใหม่ ซึ่งอาจกระทบกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและคนพิการที่ปัจจุบันได้รับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีจากงบประมาณของกองทุนนี้นั้น เมธินีกล่าวว่า ส่วนตัวไม่เห็นด้วย เพราะจะเป็นการทอดทิ้งคนพิการ

“จะทำอย่างนั้นไม่ได้ ดิฉันไม่เห็นด้วย โดยหลักการของการเขียนกฎหมาย ต้องไม่ให้ไปกระทบผู้ที่มีส่วนได้เสียอยู่เดิม หรือต้องมีกลไกชดเชยในช่วงเปลี่ยนผ่าน ถ้าคนพิการได้รับการดูแลโดยกองทุนนี้ ก็ต้องมีสองโจทย์ คือ โอนคนพิการไปดูแลในกองทุนใหม่ ชื่อใหม่ หรือเอาไปดูแลในกองทุนอื่น จะลอยแพไม่ได้ ทำอย่างนั้นผิดกฎหมายแน่นอน”

Tags: , , ,
%d bloggers like this: