ชวนไปงาน CSDIG (ตอน 2) : กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล…คนพิการไทยเสี่ยงถูกลอยแพ?

2015.02.14 09:42

internet-people-with-disability

วันนี้ คนพิการในประเทศไทยมีจำนวนหนึ่งล้านหกแสนคน

ความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีระหว่างคนพิการหนึ่งล้านกว่าคนกับคนที่มีร่างกายปกติที่เหลือกำลังถ่างกว้างออกไปเรื่อยๆ ด้วยแนวทางการเดินหน้าไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของเรา

กองทุนที่สนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนพิการและคนด้อยโอกาส หรือ “กองทุนกทปส.” กำลังจะถูกยุบ และในร่างกฎหมายชุดที่ว่าด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลจำนวนสิบฉบับ ก็ไม่ได้เอ่ยถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนกลุ่มนี้แต่อย่างใด

ทั้งที่จริงแล้ว อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งที่จะช่วยทำให้คนพิการสามารถมีชีวิตที่เท่าเทียมกับคนอื่นๆ ในสังคม รวมทั้งยังสามารถทำให้พวกเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ในต่างประเทศ เราจะเห็นตัวอย่างความพยายามสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีให้กับกลุ่มคนพิการได้ อาทิ จากการที่สมาคมเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web Consortium) ได้ออกแบบ Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) ซึ่งเป็นแนวทางการสร้างเว็บไซต์ที่เป็นมิตรต่อคนพิการ เป็นต้น

การสนับสนุนให้คนพิการสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีควรเป็นหนึ่งในนโยบายสาธารณะที่เป็นพื้นฐานที่สุดของรัฐ ซึ่งนอกจากรัฐแล้ว บริษัทเอกชน ชุมชนนักเทคโนโลยี และภาคประชาสังคมต่างก็มีบทบาทในการช่วยสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีของพวกเขาเหล่านั้นได้เช่นเดียวกัน สำหรับบริษัทเอกชน การสร้างนวัตกรรมที่รองรับการใช้งานเทคโนโลยีของคนพิการและกลุ่่มคนผู้ด้อยโอกาสยังเป็นการเจาะตลาดเพื่อหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ อันจะเห็นตัวอย่างได้จากบริษัท NTT Docomo ในญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จอย่างมากจากการขายโทรศัพท์มือถือรุ่น “Raku-Raku” ที่ออกแบบมาสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

เราขอชวนมาร่วมคิดและหาคำตอบกันว่า เศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทยจะเดินหน้าไปอย่างไร รัฐควรต้องมีแนวนโยบายแบบไหนที่จะส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนพิการ หรือสุดท้ายแล้วคนเหล่านี้จะต้องถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง? ในเวทีย่อย “กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล…คนพิการไทยเสี่ยงถูกลอยแพ?” ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13:00-14:30 ณ ห้องประชุมจุฬาเกษม ชั้น 1 อาคารชินโสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

เวทีย่อยนี้เป็นหนึ่งใน เวทีหารือภาคประชาสังคมว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ต: “การอภิบาลอินเทอร์เน็ตและการเตรียมตัวขององค์กรประชาสังคมในประเทศไทย” ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ด้านล่าง

เวทีหารือภาคประชาสังคมว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ต "การอภิบาลอินเทอร์เน็ตและการเตรียมตัวขององค์กรประชาสังคมในประเทศไทย"

ลงทะเบียนร่วมงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานได้ที่ igf.in.th

 

Tags: , , , , ,
%d bloggers like this: