ความมาตรา 47 แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 (สไลด์ประกอบการเสวนาโดยจอน อึ๊งภากรณ์)

2015.01.26 14:13

ความมาตรา 47 แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 (สไลด์ประกอบการเสวนาโดยจอน อึ๊งภากรณ์)