นายประวิตร ฉัตตะละดา ผู้อำนวยการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)

2014.12.09 09:24

นายประวิตร ฉัตตะละดา ผู้อำนวยการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)