Thai Netizen Network

LINE ไม่ปลอดภัย หยุดใช้สื่อสารข้อความส่วนตัว

LINE ไม่ปลอดภัย หยุดใช้สื่อสารข้อความส่วนตัว

แนะนำ ChatSecure ปลอดภัยกว่า ฟรีทั้งบนไอโฟนและแอนดรอยด์ 

แม้ขณะนี้มีการแชร์ลิงก์ข่าวเรื่องบริษัทผู้ให้บริการโปรแกรมแชต LINE ปฏิเสธจะให้ข้อมูลกับรัฐบาลไทย ซึ่งเป็นข่าวเก่าจากปี 2556 แต่การเข้าถึงข้อมูลแชตไลน์นั้น สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องขอความร่วมมือจากบริษัท LINE

เมื่อสิงหาคมปีที่แล้ว มีการพบว่า LINE มีรูรั่วเรื่องความปลอดภัย คือไม่ได้เข้ารหัสข้อมูล ถ้าใช้แชตบนเครือข่ายมือถือ

ซึ่งหมายความว่า คนที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายมือถือได้ ก็จะสามารถอ่านข้อความแชตทั้งหมดของเราได้ รวมถึงข้อความย้อนหลังไปอย่างน้อยสองเดือน

ผู้ให้บริการมือถือไทยยอมรับว่ามีรูรั่วดังกล่าวจริง และได้แจ้งทางบริษัท Naver ผู้ผลิต LINE แล้ว

บริษัท Naver ยอมรับว่าไม่ได้เข้ารหัสการสื่อสารจริงเมื่อแชตผ่านเครือข่ายมือถือ แต่ไม่คิดว่าเป็นปัญหา โดยชี้แจงว่าโดยพื้นฐานแล้ว เครือข่ายของทางผู้ให้บริการโทรคมนาคมไม่ควรจะถูกบุกรุกได้ คนที่เข้าถึงเครือข่ายมือถือได้ ควรจะมีเฉพาะผู้ให้บริการมือถือเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์พิเศษ ที่หน่วยงานความมั่นคงสามารถ “ขอความร่วมมือ” กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (เช่นที่มีการเรียกประชุมไปเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2557 โดยมีกสทช.เป็นเจ้าภาพ) จึงมีความเป็นไปได้มากขึ้น ที่หน่วยงานความมั่นคงจะ “ขอความร่วมมือ” จากผู้ให้บริการมือถือ เข้าถึงข้อมูลแชตต่างๆ ของเรา

ผู้ต้องการความปลอดภัยในการสื่อสาร สำหรับการคุยส่วนตัวและการทำธุรกิจ ขอให้พิจารณาใช้โปรแกรมแชตตัวอื่น

เช่น ChatSecure ซึ่งปลอดภัยกว่าและดาวน์โหลดฟรีทั้งบนไอโฟนและแอนดรอยด์ หรือลองโปรแกรมอื่นๆ ตามที่แนะนำในคู่มือหลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางดิจิทัล

อ่านรายละเอียดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของโปรแกรม LINE ได้จากคลิปและข่าวเหล่านี้

Exit mobile version