IPv6 และ NFC กับข้อควรระวังเรื่องความเป็นส่วนตัว

2012.08.07 19:13

IPv6 และ NFC กับข้อควรระวังเรื่องความเป็นส่วนตัว

แนะนำเทคโนโลยีเครือข่ายยุคใหม่ IPv6 และ NFC กับข้อควรระวังเพื่อความมั่นคง