ป้ายมนุษย์บนอากาศ ระหว่างการประชุม WTO

2012.07.01 17:42

ป้ายมนุษย์บนอากาศ ระหว่างการประชุม WTO