เจ้าหน้าที่ตำรวจ John Pike พ่นสเปรย์ใส่กลุ่มนักศึกษาที่นั่งอยู่บนทางเดิน

2012.07.01 17:42

เจ้าหน้าที่ตำรวจ John Pike พ่นสเปรย์ใส่กลุ่มนักศึกษาที่นั่งอยู่บนทางเดิน