โรงเรียนพ(ล)บค่ำปีที่ 1: วัฒนธรรมเคลื่อนไหว Moving Culture

2012.02.10 17:32

โรงเรียนพ(ล)บค่ำปีที่ 1: วัฒนธรรมเคลื่อนไหว Moving Culture

ชั้นเรียนที่ 1: #SOPA กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเสรีภาพในการแสดงออกกับ อธิป จิตตฤกษ์

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ เวลา 19:30น.เป็นต้นไป ที่ The Reading Room สีลม 19

The Reading Room และ เครือข่ายพลเมืองเน็ต เสนอโครงการ “โรงเรียนพ(ลโรงเรียนพ(ล)บค่ำ ปีที่ 1: วัฒนธรรมเคลื่อนไหว Moving Culture

The Reading Room และ เครือข่ายพลเมืองเน็ต เสนอโครงการ “โรงเรียนพ(ล)บค่ำ” แลกเปลี่ยนมุมมองวัฒนธรรมใหม่ โดยเฉพาะประเด็นเสรีภาพในการแสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญา สื่อใหม่ ขบวนการทางสังคม และมีเดียอาร์ต เพื่อร่วมทำความเข้าใจกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย

กิจกรรมนี้จะจัดเป็นประจำ ทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไป รูปแบบเน้นการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บรรยายและผู้เข้าร่วม ในแบบสบาย ๆ กินไปคุยไป ก่อนมาพบกัน เราจะมีเอกสารแนะนำ ถ้าใครว่างก็อ่านมาก่อนได้ การบรรยายและการพูดคุยแลกเปลี่ยนจะถูกบันทึกเพื่อเผยแพร่ออนไลน์และจัดพิมพ์เป็นหนังสือ อินเทอร์เน็ตฟรี เครื่องดื่มและของกินหิ้วมาได้

ชั้นเรียนที่ 1 จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรื่อง #SOPA กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเสรีภาพในการแสดงออก กับ อธิป จิตตฤกษ์ หัวข้อที่จะพูดมีดังนี้

  • SOPA คืออะไร?
  • ทำไมถึงต้องมี SOPA? SOPA เป็นผลประโยชน์ของใคร? ใครเสียประโยชน์?
  • อะไรคือแนวทางของกฏหมายลิขสิทธิ์ที่ควรจะเป็น?

ดาวน์โหลดเอกสารและติดตามกำหนดการของแต่ละชั้นเรียนได้ที่ http://facebook.com/groups/readingroombkk หรือ http://readingroombkk.org/ http://facebook.com/thainetizen หรือ https://thainetizen.org/

*เอกสารประกอบชั้นเรียนครั้งนี้จะอัพขึ้นภายในสุดสัปดาห์นี้ แล้วจะประกาศให้ทราบอีกครั้งค่ะ

%d bloggers like this: