[14 ธ.ค.] แถลงสถานการณ์เน็ตไทยปี 2554 + สัมมนา “น้ำท่วม ข้อมูลท้น สิทธิมนุษยชน และกลไกรัฐ”

2011.12.07 16:01

แถลงรายงานสถานการณ์อินเทอร์เน็ตประเทศไทยประจำปี 2554 และสัมมนาสาธารณะ “น้ำท่วม ข้อมูลท้น สิทธิมนุษยชน และกลไกรัฐ”

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2554 เวลา 9:00-16:30 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้ (BTS พญาไท)

จัดโดย เครือข่ายพลเมืองเน็ต สนับสนุนโดย มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์

9:00 ลงทะเบียน
9:30-12:00 เสวนา “บทบาทสังคมออนไลน์ในวิกฤตน้ำท่วม”
โดย

ดำเนินเสวนาโดย
ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ @yingcheep หัวหน้าฝ่ายกฎหมายโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) และทีมเฟซบุ๊กเพจ “ตุนเบาๆ เราอยู่ได้”

12:00-12:30 สรุปกิจกรรม “My Computer Law ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับประชาชน” ปี 2554
โดย อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล @bact ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต
12:30-13:30 รับประทานอาหารกลางวัน
13:30-14:00 แถลงรายงานสถานการณ์เสรีภาพอินเทอร์เน็ตประเทศไทยประจำปี 2554
โดย ทวีพร คุ้มเมธา @isAMare บรรณาธิการออนไลน์เครือข่ายพลเมืองเน็ต
14:00-16:30 เสวนา “สิทธิพลเมืองกับหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์: กรณีศึกษา ‘อากง SMS'”
โดย

  • วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ @NewVerapat นักกฏหมายอิสระ
  • ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
  • ศราวุฒิ ประทุมราช นักวิชาการอิสระด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน
  • วสันต์ ลิ่วลมไพศาล @public_lewcpe ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ข่าวไอที Blognone

ดำเนินการเสวนาโดย
ประวิตร โรจนพฤกษ์ @PravitR

ผู้สนใจโปรดลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่นี่ (จำกัดที่นั่ง)

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ เชด 0-891-232-296

Tags:
%d bloggers like this: