ตั้งให้ทวิตเตอร์ใช้ HTTPS

2011.11.16 21:38

ตั้งให้ทวิตเตอร์ใช้ HTTPS