ตั้งให้เฟซบุ๊กให้ใช้ HTTPS

2011.11.16 21:40

ตั้งให้เฟซบุ๊กให้ใช้ HTTPS