[16 มิ.ย.] อภิปรายสาธารณะ “ความท้าทายของสื่อใหม่กับการเมืองไทยช่วงก่อนและหลังการเลือกตั้ง”

2011.06.06 15:53

เวทีอภิปรายสาธารณะ
“ความท้าทายของสื่อใหม่กับการเมืองไทยช่วงก่อนและหลังการเลือกตั้ง”
จัดโดย มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2554
ห้อง 201 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (แผนที่) (Facebook event)

กำหนดการ

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 09:10 คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน
09:10 – 09:30 นำเสนอคลิปวีดีโอว่าด้วย “เสรีภาพสื่อออนไลน์กับการเคลื่อนไหวทางการเมือง: มุมมองจากประเทศเยอรมนี”
โดย โยสต์ พาชาลี ผู้อำนวยการมูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์
09:30 – 10:30 อภิปราย หัวข้อ “พรมแดนของ free speech และ hate speech ในการแสดงความเห็นทางการเมือง”

 • พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ รองคณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – ดำเนินรายการ
 • พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • พิรงรอง รามสูต รณนันท์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:30 อภิปราย หัวข้อ: “สื่อออนไลน์กับ ขอบเขตการแสดงความเห็นและการหาเสียงทางการเมือง”

 • พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ รองคณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – ดำเนินรายการ
 • ตัวแทนจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง*
 • ตัวแทนจากกระทรวงไอซีที*
 • จีรนุช เปรมชัยพร เว็บไซต์ประชาไท
 • ปราปต์ บุนปาน เว็บไซต์มติชนออนไลน์
 • ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์*
 • จิรายุ ห่วงทรัพย์ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย
 • สมบัติ บุญงามอนงค์ (บก.ลายจุด)
 • อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล เครือข่ายพลเมืองเน็ต
12:30 – 13:30 รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 – 16:30 อภิปราย หัวข้อ: “ความท้าทายของ สื่อทีวีดาวเทียม เคเบิล วิทยุชุมชน และวิทยุท้องถิ่น กับการเคลื่อนไหวทางการเมืองช่วงก่อนและหลังเลือกตั้ง”

 • กรรณิการ์ กิจติเวชกุล – ดำเนินรายการ
 • วริษฐ์ ลิ้มทองกุล เครือผู้จัดการ
 • ฉัตรชัย ตะวันธวงค์ จาก Spring News
 • สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม กรรมการผู้อำนวยการ T-News*
 • ตัวแทนจาก Asia Update TV*
 • ตัวแทนจาก Voice TV*
 • กฤษณพงษ์ พรมบึงรำ สถานีวิทยุชุมชนคลื่นคนรักเชียงใหม่
 • สุเทพ วิไลเลิศ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.)
 • ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คลิปสัมภาษณ์ สมชัย สุวรรณบรรณ กรรมการนโยบาย ไทยพีบีเอส

*รอการยืนยันการเข้าร่วมจากวิทยากร

Tags: , ,
%d bloggers like this: