[15 มิ.ย.] เสวนา “เปิดนโยบาย ICT ว่าที่รัฐบาลใหม่”

2011.06.09 11:46

15 มิถุนายน 2554 9:30-12:30 [FB event]
@ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
(538/1 ถนนสามเสน – ตรงข้ามโรงพยายาลวชิระ)

จัดโดย ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ เครือข่ายพลเมืองเน็ต

(ร่าง) กำหนดการ

09:30-10:00 ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง

10:00-10:05 กล่าวต้อนรับ โดย อศินา พรวศิน ประธานชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITPC)

10:05-10:15 กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดงาน โดย อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต

10:15-10:30 กล่าวถึงความคาดหวังจากสื่อต่อว่าที่รัฐบาลใหม่ โดย ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

10:30-12:00 เสวนา “เปิดนโยบาย ICT ว่าที่รัฐบาลใหม่”

ร่วมเสวนาโดย

  • คณวัฒน์ วศินสังวร รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
  • บุรณัชย์ สมุทรักษ์ โฆษกพรรคประชาธิปัตย์
  • มนู อรดีดลเชษฐ์ ประธานกรรมการนโยบาย ICT มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • อดิเรก ปฏิทัศน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)

ดำเนินรายการโดย ณัฏฐา โกมลวาทิน ไทยพีบีเอส

12:00-12:15 เปิดเวทีซักถาม–แลกเปลี่ยนมุมมอง

Tags: ,
%d bloggers like this: