ความเสี่ยงจาก “สงครามไซเบอร์” เป็นเรื่อง “โม้เกินจริง”

2011.01.18 04:25

รายงานการศึกษาชิ้นใหม่ โดย ดร.เอียน บราวน์ จาก Oxford Internet Institute และ ศ.ปีเตอร์ ซอมเมอร์ จาก London School of Economics ซึ่งจัดทำให้กับ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ระบุว่า ภัยเสี่ยงจากสงครามไซเบอร์ หรือ cyberwar เป็นเรื่องปั่นกระแสเกินจริง (over-hyped) โดยชี้ว่าโอกาสที่รัฐใดจะโจมตีทางไซเบอร์กับอีกรัฐนั้นจะเกิดขึ้นเฉพาะในสถานการณ์ที่รัฐดังกล่าวมีการโจมตีทางทหารอย่างอื่นอยู่ก่อนแล้ว และการโจมตีจากแครกเกอร์และผู้ก่อการร้ายที่เป็นบุคคลจะไม่ก่อผลเสียหายอะไรมากมายนัก

ดร. เอียน บราวน์ กล่าวว่า “เราคิดว่าการอธิบายสิ่งอย่าง การฉ้อโกงออนไลน์ และกิจกรรมรณรงค์แบบแฮกเกอร์ ว่าเป็น ‘สงครามไซเบอร์’ เป็นการชักนำให้เข้าใจผิดอย่างมาก”

ดร. บราวน์ เสริมว่า การที่มันเป็นกระแสใหญ่โตเป็นเรื่องเข้าใจได้ เพราะมันเป็นเรื่องที่คนทั่วไปสนใจ และแน่นอนว่า ภัยต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งที่บางส่วนของรัฐบาล และบางส่วนของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ต้องการจะปั่นด้วย เพราะมันช่วยให้พวกเขาตั้งงบประมาณได้มากขึ้น และขายของได้มากขึ้น

“เราคิดว่าวิธีปฏิบัติส่วนใหญ่ที่กองทัพทำเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์ เป็นเรื่องผิดพลาด”

ดาวน์โหลดรายงานดังกล่าวของ OECD: Reducing Systemic Cybersecurity Risk

ที่มา :

Tags: , ,
%d bloggers like this: