รายงาน “สถานการณ์การปิดกั้นอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มีนาคม-พฤษภาคม 2553”

2010.06.23 10:30

ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2553 รัฐบาลไทยได้อาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกคำสั่งให้ปิดกั้นเว็บไซต์ไปแล้วเป็นจำนวนมากโดยมิได้ขออำนาจศาล เว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นมีทั้งเว็บไซต์การเมือง สำนักข่าวออนไลน์ กระดานสนทนาและเครือข่ายสังคมออนไลน์ แม้แต่เว็บไซต์ที่ไม่มีเนื้อหาทางการเมืองหรือกระทบต่อความมั่นคง แต่มีเครื่องมือสำหรับเผยแพร่ข่าวสารหรือหลบเลี่ยงการปิดกั้น ก็พลอยถูกปิดกั้นไปด้วย

ดาวน์โหลดรายงาน (PDF)

Tags: , ,
%d bloggers like this: