Thai Netizen Network

คปส.ยื่นหนังสือถึงนายกฯจี้จัดการสื่อผิดกฎหมาย

(13 ม. ค.) น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ นำเครือข่ายพลเมืองเน็ต คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส) เครือข่ายเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์ประเทศไทย (เอฟเอซีที) ได้พบและยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี โดยมีโอกาสเข้าพบและพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุม ครม.ประมาณ 5 นาที เพื่อขอให้รัฐบาลดูแลการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต และวิทยุชุมชนตามที่รัฐบาลมีนโยบายป้องกันไม่ให้มีการนำสื่อไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือพาดพิงสถาบัน

โดยรัฐบาลควรมีมาตรการบังคับใช้และสามารถทำให้เกิดผลได้อย่างแท้จริง โดยขอเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดการจัดตั้งวอร์รูมที่เป็นการประกาศสงครามกับสื่ออินเตอร์เน็ตและวิทยุชุมชน ที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการนำเสนอ แต่ควรวางหลักเกณฑ์ร่วมกับภาคประชาชนให้มีการกำกับดูแลกันเองของสื่อวิทยุ ชุมชน และกลุ่มประชาชนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ส่วนการปิดกั้นเนื้อหาในเว็ปไซด์นั้น ควรชี้แจงและเปิดเผยกระบวนการให้ประชาชน ผู้ให้บริการเว็ปไซด์ และผู้ประกอบการอินเตอร์เน็ตได้เข้าใจในหลักปฏิบัติดังกล่าว ว่าจะได้รับความคุ้มครองในการปฏิบัติของกระบวนการยุติธรรม

นอกจากนี้รัฐบาลควรปรับแก้กฎหมายที่กระทบสื่อ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม และต้องแก้ไข พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 รวมทั้งรัฐบาลต้องส่งเสริม ปกป้องสิทธิพลเมืองให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและปฏิญญาสากลระหว่างประเทศว่า ด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ เพื่อให้การทำงานของสื่อและผู้รับรู้ข่าวสารเป็นไปอย่างถูกต้อง

น. ส.สุภิญญา กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อเสนอของเครือข่าย โดยระบุว่าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ก็จะรับไปพิจารณา ทั้งนี้ทางเครือข่ายได้เสนอนายกรัฐมนตรีว่าหากจะปิดเว็ปไซด์ใดๆ ขอให้พิจารณาให้ดี และดำเนินการกับเว็ปไซด์ที่ไม่ถูกต้องจริง ๆ เนื่องจากขณะนี้มีหลายเว็ปไซด์ที่ดำเนินการโดยผิดกฎหมาย และละเมิดสิทธิผู้อื่น ดังนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับปากว่าจะพิจารณาดำเนินการแล้ว ก็ถือว่ารัฐบาลได้ให้ความสนใจ และให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว ซึ่งทางเครือข่ายจะรอดูผลว่ารัฐบาลจะดำเนินการต่อไปอย่างไร

Exit mobile version